Vrátenie a reklamácia tovaru

Záleží nám na tom, aby sme mali spokojných zákazníkov, ktorí sa do našich obchodov budú vracať radi. Snažíme sa vrátenie tovaru a reklamácie riešiť čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) má kupujúci v súlade s §1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ponúkame vám výhodu, keďže sme predĺžili dobu vrátenia tovaru až na 30 dní.

 

Postup pri vrátení tovaru:

Pokiaľ nie ste s tovarom spokojní, môžete nám ho do 30 dní odo dňa doručenia vrátiť. V pôvodných neporušených a nepoškodených obaloch zašlite tovar na adresu našej prevádzky spolu s informáciou, že v súlade s § 1829 odstupujete od kúpnej zmluvy číslo ... (číslo vašej objednávky). Uveďte číslo bankového účtu (vrátane pomlčiek), na ktorý si prajete vrátiť peniaze. Priložte originál alebo kópiu faktúry, ktorú sme vám zaslali spolu s tovarom alebo inak doložte oprávnenosť vášho konania.

Tapety vybraté z ochrannej fólie sú už ďalej nepredajné a majú teda nulovú hodnotu. Ide o špecifický produkt. Pokiaľ sa potrebujete presvedčiť o farebnom odtieni tapety, prosíme, neodstraňujte pred tým ochranný obal tapety.

 

Tovar zabalený v obale zabraňujúcom jeho poškodenie nám pošlite pomocou služby Packeta.sk:

Stačí prísť na pobočku Packeta.sk a povedať náš unikátny kód: 95833590.

Obsluha na pobočke Vám vytlačí a nalepí štítok s našou spätnou adresou a odošle nám balíček.

Služba spätná zásielka je spoplatnená čiastkou 2,30 €, ktorú zákazníkovi bude účtovať náš e-shop.

V prípade vrátenia tovaru: Odčítame čiastku 2,30 € zo sumy, ktorú Vám vraciame na účet.

 

Postup pri reklamácii tovaru:

Pokiaľ sa chystáte tovar reklamovať, odporúčame vám najprv napísať na info@interie.sk. Stručne popíšte, aký tovar sa chystáte reklamovať a z akého dôvodu, uveďťe číslo vašej objednávky. Pokiaľ je to možné a vhodné, pripojte, prosím, fotografiu. Väčšinou v priebehu niekoľkých hodín dostanete od nás reakciu. S týmto postupom máme veľmi dobré skúsenosti, pretože v mnohých prípadoch sa podarí situáciu vyriešiť tak, že už nebude potrebné tovar na reklamáciu zasielať.

V prípade, že budete zakúpený tovar posielať na reklamáciu, priložte pôvodný list s vysvetlením (uveďťe tiež, či dávate prednosť vráteniu peňazí alebo výmene tovaru) a originál alebo kópiu faktúry, ktorú ste od nás obdržali spolu s tovarom, prípadne preukážte inak oprávnenosť svojho konania. Uveďťe číslo bankového účtu (vrátane pomlčiek), na ktorý si prajete vrátiť peniaze.

 

Tovar zabalený v obale zabraňujúcom jeho poškodenie nám pošlite pomocou služby Packeta.sk:

Stačí prísť na pobočku Packeta.sk a povedať náš unikátny kód: 95833590.

Obsluha na pobočke Vám vytlačí a nalepí štítok s našou spätnou adresou a odošle nám balíček.

Služba spätná zásielka je spoplatnená čiastkou 2,30 €, ktorú zákazníkovi bude účtovať náš e-shop. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na dopravu hradí e-shop. V prípade zamietnutia reklamácie Vám tovar odošleme späť na dobierku, ktorá bude obsahovať náklady spojené s dopravou.

 

 

Daňový doklad, ktorý obdržíte s tovarom, slúži zároveň ako záručný list. Záručná lehota, ktorá činí pri spotrebnom tovare 24 mesiacov, začína bežať prevziatím tovaru. Balíček s tovarom po jeho prevzatí si skontrolujte, aby sa zistili prípadné chyby a poškodenia. Odporúčame tovar prekontrolovať bezprostredne po prevzatí od dopravcu, kde je možné prípadné poškodenia, vzniknuté pri preprave, reklamovať hneď. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a nevzťahuje sa na vady vzniknuté nesprávnym využitím výrobku, hlavne chybnou aplikáciou a nesprávnym skladovaním.

Pri tapetách prosím prekontrolujte, že sa pri rovnakom vzore tapety zhoduje sériové číslo na všetkých roliach (inak by mohol byť rozidle vo afrebnom odtieni).

Vašu reklamáciu vyriešime čo najrýchlejšie - obyčajne v priebehu niekoľkých dní, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia. Peniaze vám vrátime na účet obyčajne do týždňa.