Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Správca

Správcom vašich údajov je PRAMACO s.r.o., registrovaná v Zvěřinova 3413/12 - Strašnice, 130 00 Praha 3, IČ: 28256484, vedená v obchodnom registri na Mestskom súde mesta Prahy sekcia C, 135764 (ďalej len „Správca“).

2. Kategórie Osobných údajov

PRAMACO s.r.o. spracováva potrebné osobné údaje podľa Článku 6, časť 1.(b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy s PRAMACO, s.r.o., zahrňujú:
• Meno
• Priezvisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Adresa pre doručenie
• Fakturačná adresa
• Číslo účtu
Taktiež spracovávame nasledujúce osobné údaje:
• Komunikácia medzi Správcom a zákazníkom
• Záznamy správania na webových stránkach prevádzkovaných PRAMACO s.r.o.

3. Čas spracovania

V súlade s platnými právnymi predpismi na účely vykonávania zmluvy a na účely zaznamenania zmluvy a akejkoľvek budúcej aplikácie a ochrany práv a povinností zmluvných strán je uchovávanie a spracovanie osobných údajov pre vyššie uvedené účel na obdobie 10 rokov od vykonania poslednej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak, pokiaľ ide o zachovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšie obdobie. Spracovanie uvedené vyššie je umožnené na základe článku 6 ods. 1 písm. B) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679: "spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, dotknutá osoba je zmluvnou stranou alebo na účely vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy."

4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Pokiaľ to zákon nevyžaduje, PRAMACO s.r.o. nebude poskytovať osobné údaje tretím stranám. PRAMACO s.r.o. vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené tretím stranám. Medzi výnimky patria:
• Dopravcovia a výdajné miesta - sú zverejnené iba osobné údaje potrebné k doručovaniu tovaru spolupracujúcim dopravcom.
• Poskytovatelia ratingových služieb - sú zverejnené iba osobné údaje potrebné na udelenie ratingu.
• Poskytovatelia platobných brán - sú zverejnené iba osobné údaje potrebné k platbe.
Medzi ostatné využitia osobných informácií patria:
Google Analytics správca softwaru - Google Inc.
E-mail a SMS komunikácia so správcom softwaru - Mailkit
Eventuálne, iní správcovia a poskytovatelia softwaru, služieb a aplikácií, ktoré momentálne nie sú využívané.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Marketingová komunikácia

Komerčné správy môžu byť odoslané na vašu e-mailovú adresu spoločnosťou PRAMACO s.r.o. Tento postup je povolený zákonom č. 480/2004 Z. z. článok 7 časť 3 služieb informačnej spoločnosti, pokiaľ sa ju nerozhodnete odmietnuť v budúcnosti. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že si už neželáte dostávať naše e-maily, postupujte podľa odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého informačného e-mailu alebo možnosti odhlásenia vo vašom prehľade účtu na našej webovej stránke. PRAMACO s.r.o. bude uchovávať e-mailovú adresu tri roky po poslednej kúpnej zmluve medzi oboma stranami.

6. Práva dotknutých osôb

Prístup k svojim osobným údajom môžete kedykoľvek aktualizovať a prihlásiť sa do svojho profilu zákazníckeho účtu. Za podmienok stanovených v nariadeniach máte nasledujúce práva:
• požiadať správcu o prístup k vašim osobným informáciám
• informácie o tom, aké údaje sa spracovávajú
• aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje
• vymazať vaše osobné údaje (pokiaľ takéto vymazanie osobných údajov nie je v rozpore s ustanoveniami tohto článku a oprávnenými záujmami spoločnosti PRAMACO, s.r.o.
• obmedziť spracovanie vašich osobných informácií
• namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom: info@interie.sk alebo kontaktujte Úrad pre ochranu osobných údajov.

7. Cookies

Naša webová stránka používa cookies na to, aby bola relevantná, zaujímavá a užívateľsky prívetivá. Súbory cookies sú malé súbory uložené vo vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení a používajú sa vo vašom webovom prehliadači. Cookies používame na nasledujúce účely:
• pre zapamätanie svojich prihlasovacích údajov; • pre riadne fungovanie nákupného košíka; • pre zisťovanie histórie prehliadania s cieľom získať relevantné ponuky; • pre zlepšovanie našej stránky monitorovacími návštevami, aktivitou a rôznymi funkciami na webe. Niektoré súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré potom používajú tretie strany, a tieto súbory cookies priamo podporujú naše reklamné aktivity. Napríklad informácie o produktoch zakúpených na našej webovej stránke môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou ako súčasť zobrazovania a prispôsobenia reklamných bannerov na vašom vybranom webe. Tieto údaje však nemôžete osobne identifikovať. Cookies používané na našich webových stránkach možno rozdeliť do dvoch základných typov. Súbory cookie o stave inzercie sa odstránia hneď, ako skončí vaša návšteva na našich webových stránkach. Trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení dlhšie alebo kým ich neodstránite ručne (obdobie, počas ktorého zostanú súbory cookie v zariadení, závisí od vlastného nastavenia súborov cookie a nastavení prehliadača). Súbory cookie môžu byť tiež rozdelené funkčnosťou. Analytické súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť používateľskú skúsenosť našich webových stránok pochopením toho, ako ich ľudia používajú. konverzné súbory cookie nám pomáhajú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov; sledovacie súbory cookie, ktoré v kombinácii so konverznými súbormi cookie nám pomáhajú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov; remarketingové súbory cookie umožňujú prispôsobiť obsah reklám a ich správne zacielenie; a základné cookies, ktoré sú dôležité pre základné funkcie webových stránok. Všetky súbory cookies používané týmto serverom sa používajú v súlade so súčasnými zákonmi EÚ o súboroch cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť, ale pri tom môžete stratiť všetky informácie, ktoré vám umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup na naše stránky vrátane nastavení prispôsobenia. Uistite sa, že váš internetový prehliadač je aktuálny a prečítajte si pomoc a pokyny poskytnuté vývojárom vášho webového prehliadača, ak si nie ste istí, ako upraviť nastavenia ochrany osobných údajov.

Odmietanie cookiess

Používanie súborov cookie je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie. Cookies môžete odmietnuť pomocou webového prehliadača alebo obmedziť ich na zvolené typy. Informácie o prehľadávačoch a spôsobe nastavenia predvolieb súborov cookie nájdete na nasledujúcich webových stránkach alebo inej dokumentácii internetového prehliadača: Chrome (odkaz)
Firefox (odkaz)
Internet Explorer (odkaz)
Android (odkaz)
Iphone a Ipad (odkaz)

8. Odkazy

Zobrazujeme obsah, ktorý odkazuje na stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za postupy a obsah súkromia tretích strán. Ak kliknete na odkaz tretej strany, vezmite prosím na vedomie, že opúšťate našu stránku a osobné údaje, ktoré poskytnete, už nebudú predmetom týchto pravidiel. Prečítajte si, prosím, zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste zistili, ako zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje.

9. Zabezpečenie dát

Bezpečnosť údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sme zaviedli vhodné fyzické, elektronické a riadiace opatrenia na ochranu a zabezpečenie údajov zozbieraných prostredníctvom našich webových stránok. Chceme však pripomenúť, že prenos informácií cez internet sa uskutočňuje na vlastné riziko.

10. Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny v spracovaní osobných údajov budú k dispozícii na tejto stránke. Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie našich pravidiel ochrany osobných údajov, najmä aby sme boli v súlade s novými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.

11. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadavkov týkajúcich sa týchto podmienok nás neváhajte kontaktovať na adresu zákazníckeho servisu info@interie.sk. Zákaznícky servis:
+421 (0)322028912
info@interie.sk Referent správy osobných údajov:
Petra Nová
info@interie.cz

12. Účinnosť

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sú platné od 20.05.2018.

13. Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.